Kamarádi knihovny ve školním roce 2023/2024

 

Soutěž Kamarádi knihovny opět vyhrála třída paní učitelky Pánkové

Soutěž Kamarádi knihovny je pro školní rok 2022/2023 ukončena. Všechny body jsou již sečteny. Své prvenství z loňského roku obhájila třída 7.B pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Pánkové. Druhé a třetí místo obsadili nováčci v soutěži - třídy 6.B a 6.A.

 

Třída Celkem bodů    Průměr na žáka
7.B 3695 153,9
6.B 1851 66,1
6.A 1346 51,8

 

Celkový počet získaných bodů všech tříd 

 
Třída Celkem bodů    Průměr na žáka
6.A 1346 51,8
6.B 1851 66,1
7.A 1260 46,7
7.B 3695 153,9
8.A 686 34,3
8.B 1068 50,1
9.A 797 31,9
9.B 721 32,8

 

 

Kamarády knihovny za školní rok 2021/2022 jsou žáci 6.B

Po celoročním sbírání bodů za vyplněné čtenářské deníky, odpovědi na otázky, návštěvy knihovny a třídní časopisy jsou všechny body definitivně sečteny.  S rekordním ziskem bodů 2390 se vítězem stává třída 6.B. Zvláštní odměnu - poukázku na nákup knihy v hodnotě 300 Kč - si zasloužil žák této třídy - Daniel Jakubec, pro svou třídu nasbíral neuvěřitelných 1229 bodů. V horkém pondělním dopoledni jsme dětem této třídy předali čestný diplom a místo dortu dostal každý ledový nanuk. Navíc se v září může celá třída těšit na překvapení, které pro ni v knihovně chystáme. 
 
Druhé místo patří 6.A, žáci této třídy získali zvláštní ocenění za třídní časopis. Třetí příčku obsadili žáci 9.B. V každé třídě byl navíc oceněn žák, který pro svou třídu nasbíral největší počet bodů, "parťáky knihovny" jsou Anežka Šťavíková (6.A), Daniel Jakubec (6.B), Matěj Havelka (7.A), Michal Štolovský (7.B), Eliška Kobrlová (8.A), Michaela Fojtíková (8.B), Leona Jakubcová (9.A) a Adéla Nohová (9.B). GRATULUJEME!
 
Třída Celkem bodů Průměr na žáka
6.B 2390 99,58
6.A 2018 77,62
9.B 1179 65,5
9.A 719 47,93
8.B 1038 47,18
7.B 976 46,47
8.A 929 37,16
7.A 616 30,8

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili. Zvláštní poděkování patří učitelkám českého jazyka - Mgr. Anně Indrákové, Mgr. Andree Fiedlerové a Mgr. Heleně Pánkové, které po celý školní rok vybíraly a hodnotily čtenářské deníky svých žáků a pomáhaly dětem s tvorbou třídních časopisů.

 

Kamarády knihovny 2015 jsou žáci 5.A

26.06.2015 12:15

Máme nové Kamarády knihovny. Podrtženo a sečteno, vyšlo nám, že novými Kamarády knihovny s obrovskou převahou budou na další rok žáci 5. A třídy paní učitelky Roxerové. Jednak, jsou skoro všichni registrovanými čtenáři naší knihovny, jednak odevzdali nádherný časopis, ale hlavně - četli! A to skoro všichni. A také měli ve své třídě nejpilnější letošní čtenářku - Petru Švorcovou. Byli celý rok aktivní a tak je pohár a dort zaslouženě jejich.

___________________

Kamarády knihovny 2014 jsou žáci 6. B

04.07.2014 15:51

Druhý ročník celoroční čtecí soutěže tříd máme za sebou a opět po těsném boji zvítězili žáci 6. B třídy paní učitelky Mendlíkové (vlastně loňští vítězové 5.B). Putovní pohár a dort jim byl předán poslední den před prázdninami na slavnostním rozloučení se školou.

Gratulujeme a těšíme se v září na nový ročník.

______________________________

Kamarády knihovny 2013 jsou žáci 5. B

04.07.2013 15:51

První ročník celoroční čtecí soutěže tříd máme za sebou a já můžu zveřejnit, že po těsném boji nakonec zvítězili žáci 5. B třídy paní učitelky Procházkové před 6. třídou paní učitelky Pánkové. Putovní pohár jim byl předán poslední den před prázdninami na slavnostním rozloučení se školou.

Gratulujeme a těšíme se v září na nový ročník.

_______________________________

Podmínky soutěže

1. Třída musí mít zapsáno co nejvíce čtenářů v knihovně (čtenář musí mít platnou průkazku a zaplacený registrační poplatek 50 Kč na rok 2015 nebo 2016).

2. Během určených dvou měsíců musí každý čtenář minimálně 3 x navštívit knihovnu a pokaždé si půjčit alespoň jednu knihu nebo 3 časopisy.

3. Každý týden bude na těchto stránkách uveřejněna nová soutěžní otázka, za jejíž zodpovězení je možné získat další body pro třídu. Odpovědi odevzdávejte do označené krabice na výpůjčním pultu v knihovně.

4. Nejpilnější čtenáři si mohou v knihovně vyžádat Čtenářský pas, do kterého si budou knihy přečtené během celého školního roku (od září do 20. června) zapisovat.

5. Pokud třída do 20. června vyrobí a v knihovně odevzdá svůj třídní časopis, získá prémii 50 bodů.

Hodnocení tříd

Hodnocení se přepočítává na celkový počet žáků ve třídě tak, aby nebyly zvýhodněny třídy s větším počtem žáků.

  • Za každého žáka, který splnil podmínku č. 2, získá třída 10 bodů. Za každou další návštěvu knihovny a vypůjčení knihy v průběhu celého školního roku získá třída 2 body.
  • Další 3 body může získat žák pro třídu vyluštěním literární otázky z internetu (po dva měsíce každý týden 1 otázka).
  • Za každý správný zápis ve Čtenářském pase získává žák pro svou třídu navíc 5 bodů.
  • Za přečtenou knihu a správně zodpovězené otázky z projektu Čtení pomáhá, získá čtenář pro svou třídu 8 bodů.
  • Každý třídní učitel, který splní podmínku č. 1 a 2, získá pro svou třídu prémii - 20 bodů!

     ______________________

Soutěž bude uzavřena k 20. červnu. Nejúspěšnější třída bude vyhlášena na konci školního roku, odměnou bude dort a putovní pohár Kamarádi knihovny.  Ze všech žáků, kteří se zúčastní soutěže, bude vylosováno 5 čtenářů a ti získají během slavnostního vyhlášení na konci školního roku věcnou cenu.