20.2.2017 - Masky

20.2.2017 - Masky

Dnešní setkání se neslo v masopustním duchu. Všeobecné maškarní veselí nás přivedlo k myšlence zabývat se tím, jaké masky si postavy v našich knihách nasazují a proč tak činí.
Mladší čtenáři měli hledání trochu usnadněné, snažili se v textu najít postavu, za kterou by se chtěli přestrojit na maškarní rej. Pracovní list pobízel představivost, aby pracovala naplno, a tak jsme se dočkali i krásných ilustrací.
Čtenářky a čtenáři s většími zkušenostmi - čtvrťáci - se pokoušeli odkrýt tajné myšlenky postav, odhalit, co skrývají a proč. Pomohl jim v tom i pracovní list "Tajemství". Všichni pracovali soustředěně a někteří se s námi na závěr podělili o své objevy.

Klubové tety Jana a Olga