21.11.2016 - V čem se podobám hlavním postavě?

21.11.2016 - V čem se podobám hlavním postavě?

Dnes jsme navázali na minulou lekci - umění najít hlavní postavu příběhu se nám velice hodilo při přemýšlení, zda s ní máme něco společného. Bylo jedno, jestli jde o zvíře, člověka, nebo třeba pohádkového skřítka.
Podobností a paralel našly děti i tety celou řadu. Probírali jsme povahové rysy, fyzickou podobu, oblíbené a neoblíbené činnosti, a nacházeli spoustu společného. Nedělalo nám tak žádný problém vyplnit pracovní list s názvem "Zrcadlo", kde jsme společné znaky napsali, někteří dokonce vylepšili drobnou kresbou.

Klubové tety Jana a Olga