Na veletrhu se mi líbily knihy a ve vlaku rozesmívání. Adélka D.