rok 2016

Čtenářské kluby 2016

Prázdninový čtenářský klub

Prázdninové čtenářské kluby jsou za námi. Věřte, že jsme si je užili.  V červenci jsme balili kufr pro naše literární hrdiny, v srpnu jsme psali dopis, co bychom rádi ještě v létě zažili. Na srpnové setkání jsme pozvali knihovnici ze sobotecké knihovny paní Magdu Šrůtovou. Děti měly možnost si...

13.6.2016 - Slavnostní zakončení

Druhé červnové setkání bylo slavnostní. Proč slavnostní? Rozhodly jsem se s dětmi před prázdninami netradičně rozloučit. Začaly jsem jako vždy představením knihy. Potom každé dítě dostalo barevnou obálku, ve které se skrýval dopis se slovním ohodnocením jeho činnosti v klubu, poukázka na nákup...

6.6.2016 - První a poslední věta

 Dnes děti hned po představení knih dostaly do rukou podvojný deník pro záznam z četby. Než začaly číst, zapsaly si do podvojného deníku první větu ze své knihy. Poté si nerušeně 20 minut četly. Po ukončení dílny čtení si do deníku zapsaly poslední větu z přečteného textu. Pak jsme si věty...

30.5.2016 - Skrývá se nějaký předmět v mém textu?

Děti dnes měly za úkol během dílny čtení hledat ve své knize předměty, které jsme si pro ně připravily. Hromádku různorodých věcí jsme dětem ukázaly těsně před čtením, stanovenou minutu si děti prohlížely, poté se snažily alespoň jeden předmět v textu objevit. Úkol se zpočátku zdál dětem...

23.5.2016 - Charakteristika postav

Dnes jsme si společně přečetli pohádku O dvanácti měsíčkách. Po přečtení dostaly děti pracovní list, na kterém se snažily popsat hlavní postavy - Marušku a Holenu. Snažily se vzpomenout, co postava dělala, říkala a jaká podle nich byla. Většinou děti neváhaly a krásně postavy popsaly, Holenu jako...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>