rok 2016

Čtenářské kluby 2016

21.11.2016 - V čem se podobám hlavním postavě?

Dnes jsme navázali na minulou lekci - umění najít hlavní postavu příběhu se nám velice hodilo při přemýšlení, zda s ní máme něco společného. Bylo jedno, jestli jde o zvíře, člověka, nebo třeba pohádkového skřítka. Podobností a paralel našly děti i tety celou řadu. Probírali jsme povahové rysy,...

14.11.2016 - Učíme se ptát

 Děti měly tentokrát nejprve jednoduchý úkol, během představování knihy nezapomenout na spisovatele. Starší děti si již důležitost autorství uvědomují a tak nezapomněly představit i ilustrátora.  Během dílny čtení jsme tentokrát zadaly všem stejný úkol. Zeptat se na něco své hlavní...

7.11.2016 - Čtenářské zápisníky podruhé

Čtenářské zápisníky se staly nedílnou součástí našich klubových aktivit. Děti si do nich s chutí zapisují své zážitky a dojmy z četby. Tentokrát měly za úkol nakreslit na volnou stránku, co je během čtení zaujalo. Kdo neměl chuť malovat, psal vzkaz autorovi, případně hlavní postavě. Tato aktivita...

31.10.2016 - Podzim

Poslední říjnové setkání bylo ve znamení podzimu. Děti se nejprve snažily vymyslet, co vše k podzimu patří. Vše co je napadlo, Jana pečlivě zapsala na tabuli. Pak už byl čas na pravidelné čtení, tentokrát s podzimním úkolem. Děti se snažily najít ve svém textu něco podzimního, někdo našel, někdo...

24.10.2016 - Čtenářské zápísníky

V klubu jsme přivítali paní učitelku Helenu Kaluhovou, která nás přijela navštívit z Bakova, zajímalo ji, jak to vypadá u nás v klubech. Samozřejmě si nezapomněla přibalit i svou rozečtenou knížku a společně si s námi četla. Paní učitelka byla statečná, ustála i palbu otázek na tělo od našich...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>